Drogi - Potyczki Algorytmiczne 2005

Drogi – Potyczki Algorytmiczne 2005(Finał)

W zadaniu “Drogi” musimy pomóc królowi Bajtazarowi w obliczeniu ile minimalnie dróg jednokierunkowych trzeba dobudować, aby dało się dojechać z każdego miasta do każdego innego. Polecenie dość prosto można przekształcić na język grafów. Należy dodać minimalną liczbę krawędzi skierowanych do grafu wejściowego, tak by powstały graf był silnie spójny. W omówienie, tak samo jak w […]